Rezolutiile ALDE

O Uniune Europeană puternică, activă și Unită în diversitate

By 19 aprilie 2018 No Comments

TLDE se angajează în procesul de creare a unei Uniuni mai apropiate între popoarele Europei. O cooperare puternică între națiunile Europene este o garanție a stabilității și progresului și prosperității în Europa, obiective care au fost de prea multe ori compromise în trecutul recent prin războaie și conflicte.

 

Intr-o lume competitivă și globalizată, Europenii au o șansă mai bună de a ține pasul cu alte națiuni sau chiar să fie în fruntea dezvoltării economice și sociale când își combină creatitivatea și productivitatea colectivă. UE reprezintă cel mai de succes cadru politic, social și economic pentru cooperarea lărgită Europeană.

 

Totuși, UE pare a fi distantă de cetățenii ei. Prezențele scăzute la alegerile pentru Parlamentul European o demonstrează. Cetățenii în general nu înțeleg cine este responsabil pentru care politică în acest labirint legislativ European. Conferințele Interguvernamentale și Summit-urile UE au arătat că procesului decizional al UE îi lipsește legitimitatea și nu este transparent, nu este democratic și nu este destul de eficient.

 

TLDE consideră că UE trebuie să fie aprofundată în continuare, reformată și ameliorată astfel încât să devină o uniune pentru oameni și de către oameni. În acest sens, adoptarea Tratatului de la Lisabona este un pas înainte plin de sens, semnificativ și substanțial, care trebuie să conducă la reforme și ameliorări ulterioare, dar care în niciun caz nu poate fi considerat a fi un pas final.

 

5.1. Cadrul Instituțional

 

TLDE consideră că Uniunea necesită un sistem decizional mai democratic, federal, deschis și transparent, responsabil vis-a-vis de cetăței, pentru a putea reconecta oamenii din Europa cu deciziile luate în numele lor. Acesta ar trebui să fie bazat pe principiul democratic al separației puterilor.

 

Fiind singurul corp ales în mod direct și democratic, Parlamentul, reprezentând cetățenii, ar trebui să co-decidă în toate ariile de politici. Ar trebui să aibă o competență totală bugetară și să aibă dreptul de inițiativă. Bruxelles ar trebui să fie

singura reședință a Parlamentului European și a secretariatului acestuia. Mai mult, Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul de a propune și să aleagă Președintele Comisiei Europene și ar trebui să aibă puterea de a retrage Comisari individuali precum și de a retrage prin procedură de impeachment Președintele Comisiei.

 

În Parlamentul European, TLDE crede că liste electorale naționale și regionale sunt necesare pentru a păstra legătura tradițională care există în anumite State Membre între reprezentanții electorali și alegători. Credem de asemenea că un element de lărgime UE este necesar pentru a sublinia extinderea partidelor politice UE ca și precursori în stabilirea unei democrații pan-Europene.

 

Consiliul ar trebui reformat îndreptându-se într-o a doua cameră, co-decidând cu Parlamentul European pe teme de legislație UE. Ar trebui să se întâlnească în sesiuni publice cu excepția momentelor în care nu se poate din motive de siguranță. Deciziile în zonele sensibile pot fi făcute cu o dublă majoritate a statelor și populațiilor, prevenind astfel dominarea țărilor mari asupra celor mai mici. Dreptul de veto ar trebui eliminat din sistemul decizional al UE.

 

Comisia Europeană este garantul Tratatelor Europene. Comisia Europeană trebuie să fie transformată într-un adevărat executiv European. Trebuie să fie responsabilă în fața Parlamentului și Consiliului.

 

Toate domeniile în cadrul competențelor Uniunii ar trebui să fie subiecte ale Curții de Justiție. Fiecare cetățean ar trebui să aibă dreptul de a se adresa Curții de Justiție.

 

De aceea, TLDE va susține candidatura la alegerile europarlamentare a tinerilor liberali din organizație, pentru a promova interesele României și principiile liberalismului.

 

5.2. Competențele Uniunii

 

Uniunea de mâine trebuie să fie bazată pe descentralizare și diversitate, nu pe birocrație și supra-regulație. Aceasta înseamnă că UE va avea în sarcină acele decizii care nu pot fi realizate mai bine la un nivel național sau regional. Execuția competențelor ar trebui să se bazeze pe cele două principii de subsidiaritate și proporționalitate, care trebuiesc monitorizate atent. Principiul de subsidiaritate implica luarea deciziilor la cel mai mic nivel de guvernare.

 

5.3. Dezvoltarea Politicii Externe Comune și Securitate Comună

 

Politica Externă ar trebui să rămână o competență partajată a UE. Politica Externă și de Securitate ar trebui să fi intergrată și deciziile luate democrativ prin Parlamentul European și Consiliu.

 

EU ar trebui să continue o abordare clară pentru promovarea păcii și securității, bazată pe (1) prevenția conflictelor, (2) gestiunea crizelor implicând Forța de Reacție Rapidă (RRF), (3) construcția instituțională post-conflict. UE trebuie să dezvolte o Identitate de Apărare. Forța de Reacție Rapidă permite Europei să participe în operațiile de menținere a păcii și de gestionare a crizelor. Totuși, aceasta nu poate să funcționeze fără cadrul NATO și nu are niciun rol în apărarea UE. O Armată Europeană va fi mai eficientă economic și mai eficace militar. Niciun stat membru n-ar trebui, totuși, să fie forțat împotriva voinței să participe în misiuni specifice. UE va respecta dreptul fiecărui stat membru de a participa în convenții de cooperare internaționale externe Uniunii.

 

5.4. Afaceri interne, migrație și azil

 

TLDE este impotriva unei “Europe Fortăreață”. Pe lângă faptul că este benefică economic, migrația este un fenomen istoric și natural, dar mai ales un element constitutiv al culturii Europene. Globalizarea pieței va aduce globalizarea drepturilor fundamentale și deci a libertății de mișcare. De aceea dorim să vedem o imigrație liberă, comună și armonizată. Un drept liberal la sistemul de azil fără considerații economice o acompaniază.

 

Nu ar trebui să existe niciun obstacol în cadrul UE în libera mișcare a forței de muncă, capitalului privat, a bunurilor și a serviciilor. Pentru a securiza libera mișcare a oamenilor, drepturile sociale ar trebui să fie transferabile în statele membre.

 

Susținem stabilirea unei cetățenii UE, adevărate și de-facto, care este complementară cetățeniei naționale. Nu ar trebui să fie nicio diferență în drepturi

între noile și vechiile state membre. TLDE se opune ferm unei Uniuni Europene cu mai multe viteze.

 

5.5. Europa într-o lume globalizată

 

Abordarea Europei în relație cu alte regiuni ale lumii este o provocare la nivel de asigurare a păcii și stabilității. Considerăm că UE trebuie să acorde o atenție sporită noilor state vecine ale Europei.

 

UE trebuie să recunoască vecinii de la est și din sud ca o prioritate de cooperare. Impicarea sporită a UE în aceste țări va susține tinerele democrații, prevenind violarea drepturilor umane și va ajuta la dezvoltarea unei economii de piață libere. UE ar trebui să fie un jucător principal în promovarea guvernanței globale.

 

Statutul de membru al UE ar trebui să fie deschis și accesibil tuturor țărilor Europene care se conformează cu Criterile de la Copenhaga. UE trebuie să ofere asistență țărilor în stadiu de pre-aderare pentru a ajunge la standardele necesare pentru a fi membre UE, veghind totodată la prevenirea unei îndepliniri superficiale a acestor standarde. Nu poate exista un automatism care să ducă la statutul de membru el UE.